1948

V tomto období došlo k pozoruhodné události, a to již v době po tzv. vítězném únoru 1948 tedy po převzetí moci „dělnickou třídou“ za vydatného dohledu Moskvy prostřednictvím sovětských poradců. Dne 22.dubna 1949 přistál na Vysokově letoun Si 204 (2motorový německý lehký bombardovací a průzkumný letoun Siebel, po válce používaný čs. armádou jako cvičný), pilotovaný kpt. Jaroslavem Nýčem, který patřil mezi tzv. západní letce. Tento důstojník působil po roce 1945 v LVA Hradec Králové (letecká vojenská akademie) jako velitel letky a učitel navigace. Do letounu nastoupili na Vysokově další bývalí příslušníci Royal Air Force, a to pplk. Jaroslav Muzika – pilot stíhač 501. britské a 313. čs.stíhacích perutí RAF, škpt. Oldřich Filip – navigátor 311. čs. bombardovací peruti RAF a později po splnění operačního turnusu přešel k britské 544. fotoprůzkumné peruti, kde létal na strojích Mosquito, škpt. Miroslav Laštovka (náchodský rodák a občan do roku 1939) – navigátor 311. čs.bombardovací peruti RAF, později přešel k 511 a dále 24.p eruti transportního letectva,kpt. Jaroslav Nýč byl pilotem 311. čs.bombardovací peruti RAF. Při náletu na Hamburg 16.7.1941 byl sestřelen a do konce války v zajetí. Spolu s jmenovanými nastoupili do Sieblu také jejich rodinní příslušníci. Přetížený letoun šťastně odstartoval a doletěl v pořádku na letiště Manston v Anglii. Stroj byl pak vrácen zpět do Československa. Všichni tito důstojníci působili po válce v LVA jako učitelé a po únoru 1948 předvídali, že je čeká vyhazov. K únosu letadla se rozhodl pplk. Muzika a celou akci organizoval. Událost je popsána v knize „Smeteni z výšin“ autora plk. Břetislava Čepelíka (vydalo Naše vojsko v roce 2003), dále v brožurce Letci okresu Náchod v zahraničním odboji 1939-1945 (vydal Okresní úřad v Náchodě) autorů Josefa Ptáčka a Jana Raila. V brožuře jsou popsány osudy 27 pilotů, navigátorů, mechaniků, palubních střelců a zbrojířů našeho regionu. Tak se stalo, že do kroniky malého letiště je možno zaznamenat významnou událost. Kromě samotného provedení úletu to byl také první větší úspěch v boji proti totalitnímu režimu. Událost byla též vzpomenuta po letech, 10.6.1994, kdy Městský úřad v Náchodě pozval některé bývalé letce RAF k připomenutí 5O. výročí vylodění v Normandii. Vzpomínky se zúčastnili též někteří členové obnoveného Aeroklubu Náchod.

Provoz na letišti Vysokov byl po úletu Siebla zastaven. Po velkém úsilí p.Bergmana, Jirky a dalších, včetně představitelů n.p. Rubena Náchod bylo v roce 1950 létání opět povoleno.

1956-1957

V této době se také stala příhoda pilota Semeráka který odstartoval při závodech s několika dalšími piloty na přelet Vysokov – Liberec. Do Liberce ale nedoletěl a přistál v Polské Jelení Goře. O svém přistání ale nikoho neinformoval a tak po něm a jeho letadle několik dní pátrala záchranná služba nežli se zjistilo kde pilot je. Za tento postup byl pilotu Semerákovi udělen doživotní zákaz létání. Přesto se mu v roce 1968 podařilo znovu začít létat a dnes působí jako letecký inspektor na letišti Nové Město.

Při plachtařských závodech došel ve vlečném Čápu benzín. Náčelník Syrovátko poslal pilota natankovat do Hořic. Ten se ale cestou ztratil a po dvou hodinách a jednom mezipřistání doletěl do Vysokého Mýta. Tam nedokázal najít letiště a tak přistál na poli asi dva km od letiště. Místní lidé mu vysvětlili, kde má letiště hledat. Poté na něj úspěšně přeletěl s vědomím, že je konečně v Hořicích. Jeho chybná navigace byla mimo jiné také způsobena poškozeným kompasem v Čápu, který měl odchylku 40 stupňů, což pilot nevěděl. Trestem mu bylo uděleno celý týden létat navigační lety.