Ahoj Kamarádi

Letos uplyne 30 let o obnovení létání na našem letišti, ale dříve krátký pohled do historie začátků létání v Náchodě. Už před válkou zde bylo několik nadšenců, kteří začínali s krátkými lety na kluzáku na svahu pod Dobrošovem kde si vybudovali i malý hangár. Pro pokročilejší létání jezdili létati do Žďárek na Bartoňovu horu. Pro výcvik si postavili také dvoumístný větroň Šedý vlk konstrukce Ing.  Ludvíka Elsnice (legenda předválečného plachtění na Rané u Loun). Hlavními staviteli byli Slávek Jirka a Ota Bergman, ten také Šedého vlka zalétal i když ještě neměl pilotní průkaz. Větroň přežil válku uschován u p. Dubna na Lipí ve stodole. Pro zajímavost tento konkrétní větroň je po renovaci vystaven v leteckém muzeu Kbely.

Po roce 1945 se začalo rozvíjet létání na rovinných letištích, a tak i náchoďáci hledali vhodnou plochu. Vytipovali si plochu u Vysokova, kde dnes létáme. Pozemek jim z větší části pronajal p. Feygl ze statku pod letištěm. Zprvu byl postaven malý dřevěný hangár a v roce 1952 i zděný který používáme dodnes. Létání se zde dobře rozvíjelo ale v roce 1960 z nařízení vyšších orgánů bylo letiště uzavřeno. Plochu, hangár i klubovnu v lese převzalo do hospodaření zemědělské družstvo, plocha byla rozorána.

Po 90tém roce bylo obnoveno letiště v Malém Poříčí kde létal na svém Stratonku také Emil Slíva. Tomu to nedalo, že se na ploše ve Vysokově nic neděje a vyhecoval bývalého náčelníka letiště Zdeňka Syrovátka aby se letiště znovu zprovoznilo. Tak došlo k tomu, že 20. března 1993 byla svolána ustavující schůze pro vznik občanského sdružení. Ta se konala ve Vysokově v dolní hospodě za účasti některých původních členů, rogalistů ze Ždárek a z podkrkonoší. Bylo tedy dost lidí, aby mohlo být založeno občanské sdružení Aeroklub Náchod. Po této schůzi se účastníci odebrali podívat na to co zbylo z letiště. Pohled to byl žalostný. Po hospodaření JZD byl hangár v dezolátním stavu. Vrata vyvrácena a rozbita, střechou zatékalo a vše zarostlé v náletové vegetaci.

Po klubovně v lese zbyly jen základy. Nadšení ale bylo veliké. Přes léto se vyřizovala administrativa se založením sdružení AK a také se jednalo o odkoupení hangáru od JZD které za to tehdy chtělo 70000 Kč, -. V podniku Rubena tedy členové brigádně montovali regály, aby bylo na zaplacení. Na podzim se konala členská schůze. Prvním náčelníkem letiště byl zvolen p. Josef Celba. Byly zorganizovány brigády na obnovu letiště, vlastně se nemuselo nic organizovat-prostě se chodilo pracovat každou sobotu a neděli. V září už se pořádal první ročník navigační soutěže Náchodské babí léto, kterou organizoval Emil Slíva, ale musela se konat na letišti v Poříčí neboť naše plocha ještě byla oraništěm. Tato soutěž se pak stala po několik let tradicí ale už na Vysokově. Přes zimu se stále pracovalo. Na jaře 1994 JZD svou technikou uvláčelo a zaselo plochu. To už ale někteří členové zde zkoušeli první skoky s motorovými rogaly. Od házenkářů v Náchodě jsme získali za zbourání jejich šatnu a z tohoto materiálu se znovu postavila klubovna v lese. Na přelomu roku 1994 a 5 byla vykopána elektrická a telefonní přípojka v délce 400m od statku pod letištěm. Potom už mohla být vyčištěna původní studna. Život na letišti s vodou a elektrikou už byl snažší. Začala přibývat další motorová rogala. Prvním UL letadlem na letišti byl Kondor, kterému jsme říkali podle zbarvení Lentilka. Tak to už bylo něco. Přibývala další rogala a někteří členové se pustili také do amatérské stavby letadel. Stále však většina lidí neměla na čem létat a udělat si výcvik. Bylo tedy rozhodnuto koupit stavebnici UL letadla Kolibřík z firmy UL Jih v Kaplici. Letounek se brzy postavil s velkým nadšením, ale později se ukázalo, že to nebyla dobrá volba. Po všech problémech se záletem nakonec došlo k havárii, letadlo neopravitelné ale zalétávací pilot nezraněn. Po jednání s firmou UL jih nám jako náhradu dodali nové křídlo s větším rozpětím. Trup a ocasní plochy k tomu vyrobil p. Peter Mára a tím vzniklo klubové letadlo pro výcvik. Ten ho pojmenoval Apollo, ale vžil se název Žluťák.

Vycvičilo se na něm hodně pilotů také díky našemu obětavému nejmenovanému instruktorovi. Žluťák létal spolehlivě ale jak to už bývá také se nevyhnul nějakému tvrdšímu návratu na zem, ale vždy se vše svépomocí opravilo. Po létech dobré služby byl prodán do soukromého vlastnictví a létá dodnes.

Starý hangár začínal být malý, a tak se využila nabídka získat polovinu konstrukce skladováku za rozebrání celého. Tak se jezdilo do Orlických hor rozebírat. Na letišti z toho vznikl horní hangár. O obezdění se postaral Jirka Vysoký který také nechal rozšířit klubovnu v lese o sociálky a vnitřní vybavení, tak vznikla klubovna jak ji známe dnes. Oba hangáry se brzo zaplňovaly ale už převládala aerodynamicky řízená letadla. Bylo dokončeno několik amatérsky stavěných i svými majiteli koupených letadel.  Protože voda ze studně nepostačovala byla natažena vodovodní přípojka. Také se jednalo s pozemkovým fondem o odprodej pozemků což se podařilo, takže dnes jsme z větší části na svém. Někteří členové si pořídili obytné buňky, bylo postaveno Céčko a požární nádrž. Tak bylo vytvořeno na letišti pěkné zázemí. To vše z práce členů bez dotací.

V roce 2007 byl uspořádán první ročník Vysokovský kopec techniky. Celkem bylo pořádáno 9 ročníků této prezentace letecké, auto moto veteránské a mnoho další techniky. Také byla pořádána drakiáda pro děti. Obě akce měly u veřejnosti velký ohlas. Po zpřísnění legislativy se ale od pořádání upustilo.

V roce 2013 se naše členská základna rozrostla o plachtaře, kteří k nám přešli (nebo přelétli) z LKNM a tak na letišti přibyla nová letecká odbornost. Téměř od začátku zde také působí letečtí modeláři a kromě rekreačního létání pořádají veřejné soutěže ale i mistrovství republiky s mezinárodní účastí.

Dalo by se toho daleko více hovořit o tom co se na našem letišti událo. Poslední velkou akcí byla loni stavba nových hangárů ale to si již všichni pamatujeme.

Za těch 30 let bylo pro obnovení letiště uděláno mnoho, mnozí i bez vyhlídky, že se alespoň někdy svezou v letadle. Všem těm kteří prošli našimi řadami vděčíme za to co dnes máme,  někteří z nich jsou už v tom leteckém nebi.  Ale abych nemluvil jen o práci. Létalo se a hodně, a také úspěšně i když nějaký klasik kdysi prohlašoval že létání zdržuje od práce na letišti. Začínalo se létáním tzv. kolem komína ale dnes se létají různé letecké výlety, plachtaři honí kilometry na přeletech a noví zájemci mají možnost absolvovat letecký výcvik. Jen tak dál a aby nám to vydrželo.

Pro úplnost ještě jména alespoň těch, kteří zde působili jako předsedové aeroklubu, byli to Josef Celba, Josef Svoboda, Evžen Preclík, Jiří Vysoký, Jaroslav Špetla, Milan Petráček a současný předseda Michal Nutil.

 

Sepsal Pepa Koutský