Náchod letos slaví 770. let od první zmínky o založení města. Oslavy probíhají po celé léto ale v sobotu 15. června radní města uspořádali oslavu na náchodském náměstí, která byla zahájena příjezdem rytíře Hrona – zakladatele města Náchod. Na náměstí se představily různé spolky a sportovní a zájmové organizace a každému byl dán prostor na pódiu, aby se krátce představil. Tomu všemu předcházel průvod všech účastníků po Komenské třídě až na náměstí. Náš aeroklub se také zúčastnil několika členy s větroněm Bergfalk na transportéru a průvod jsme uzavírali. Na náměstí jsme měli vyhrazen prostor před restaurací Panorama. Pro zvědavé návštěvníky byly připraveny letáčky o naší činnosti, pozvánky na Vysokovský Kopec Techniky a pro děti sladkosti a plastová letadélka. Program trval téměř do 18. hodin a

na závěr dostal slovo na pódiu zástupce našeho aeroklubu Petr Seibrt aby na dotazy představil aeroklub a jeho činnost a také pozval k návštěvě našeho letiště. Akci přálo počasí a tak jsme odjížděli spokojeni a doufáme že i všichni, kteří se zúčastnili. Jen na tomto takový malý „stín.“ Všechny organizace a spolky byly zastoupeny velkým počtem svých členů což jim dává dobrou vizitku o jejich činnosti. Bohužel za náš klub se představil jen výbor a další čtyři členové – díky jim za to.