Vážení členové Aeroklubu Náchod,
tímto vás srdečně zveme na Členskou schůzi, která se uskuteční v sobotu 30.04.2022 od 9.30 hod. v Leteckém klubu na letišti na Vysokově.

Program schůze:
9.00  Prezentace
9.30  Začátek schůze
Přivítání
Zvolení Mandátové a Návrhové komise
Prohlášení Mandátové komise
Schválení programu
Zpráva předsedy AK
Zpráva hospodáře
Zpráva správce letiště
Zpráva VLP
Zpráva o sportovním plachtařském létání
Přijetí členů za čekatele AK Náchod
Volba výboru
Diskuze
Usnesení členské schůze

V průběhu schůze bude možnost uhradit členské poplatky, hangárování a.j. v hotovosti.
V průběhu schůze budou předány podepsané smlouvy o zápůjčce / darovací smlouvy členům, kteří poskytli finance na stavbu hangáru.
Letošní schůze bude volební. Stávající členové výboru budou kandidovat i pro následující volební období.
Případné další zájemce o práci ve výboru prosíme o zaslání své kandidatury nejpozději do pátku 29.4.2022 do 15.hod. na mailovou adresu: seibrt@seznam.cz
Večer dojde k pálení čarodějnic Na Bubnu. Občerstvení v Leteckém klubu zajištěno. Děkujeme za Vaši účast.
Petr Seibrt (z pověření výboru)