Ahoj Kamarádi,

tak členská schůze je za námi. Byla usnášeníschopná a proběhla v pohodové atmosféře. Co důležité se na členské schůzi událo? Došlo k přijetí nového člena Aeroklubu, ocenění realizačního týmu, který se zasloužil o výstavbu nového hangáru (jmenovitě Pepa Veska, Pavel Křivda, Rosťa Dudek a Jakub Bahník, ale klub samozřejmě děkuje všem členům, kteří s touto náročnou akcí pomáhali). Dále došlo ke úpravě našich stanov a ke změně vnitřní směrnice číslo 1. Detailní zápis z průběhu členské schůze, prezenční listinu, nové stanovy a vnitřní směřnici číslo 1. naleznete v sekci pro členy. Link zde: https://www.aknachod.cz/vstup-pro-cleny/dokumenty-ak-zapisy-ze-schuzi/

Pepa Koutský krásně zpracoval a přednesl příspěvek k letošnímu třicetiletému výročí znovuobnovení činnosti našeho aeroklubu, který naleznete v dalších aktualitách velmi brzy. (čekáme ještě na doplnění alespoň pár historických fotografií).

Zde níže ještě naleznete fotografie z průběhu členské schůze, jejichž autorem je Franta Filip.

Výbor AK Náchod děkuje všem členům, kteří se členské schůze zůčastnili a také obecnímu úřadu Vysokova, že nám umožnil využít jejich pěkné prostory.